202110070613391ec.jpg 濃厚鶏白湯ラーメン 中野屋 石橋本店@01濃厚鶏白湯ラーメン 1