20191113054331582.jpg ラーメン 丸っ子@14ラーメン(並)こってり その6 1