20190106174008ca0.jpg 九州ラーメン 六五六@03ちゃんぽんチャーシュー乗せ 2