201901061740071d6.jpg 九州ラーメン 六五六@03ちゃんぽんチャーシュー乗せ 1