201812280646020c4.jpg ラーメン 丸っ子@12ラーメン(並)こってり その5 3