20181228064559bff.jpg ラーメン 丸っ子@12ラーメン(並)こってり その5 1